Červen 2022

ZÁPIS pro přijímání dětí cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

středa 15. 6. 2022 od 15:00 do 16:30 hodin v budově základní školy Lešany 42

- při zápisu si lze prohlédnout základní či mateřskou školu

- do základní školy lze přijmout 18 žáků, přednostně budou přijati žáci s pobytem ve spádové oblasti obce Lešany, žákům jsou poskytovány sešity a pracovní sešity zdarma, žákům 1. ročníku i výtvarné potřeby

- do mateřské školy lze přijmout 1 dítě ve věku od 3 let

 

Akce v ZŠ:

1. 6.- Den dětí na zahradě ZŠ- pro děti ZŠ i MŠ

6. 6.- společná snídaně žáků ZŠ 

15. 6.- fotbalové dopoledne v Jílovém u Prahy- žáci 1. a 2. ročníku

22. 6.- olympijský běh- v 10 hodin na fotbalovém hřišti- žáci ZŠ

23. 6.- 16:30- schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

          -17:30 hodin-  krátké vystoupení žáků pro rodiče na školní zahradě a neformální setkání s rodiči

          - 19 hodin- spaní dětí ve škole

24. 6.- návštěva truhlářské díny pana Zalabáka- projektový den

27. 6.- sportovní den v ZŠ

28. 6.- v MŠ od 9 hodin vystoupení kouzelnice Adonis- děti MŠ a žáci 1. a 2. ročníku ZŠ

           - níávštěva Síně Františka Hrubína v Lešanech- 3.- 5. ročník

29. 6.- turistický den- Zbořený Kostelec

30. 6.- 8:00 slavnostní rozdávání vysvědčení na nádvoří zámku v Lešanech

Květen 2022

30. 5.- mobilní planetárium (projektový den v ZŠ) 

26. 5.- výlet do ZOO Praha- žáci ZŠ a starší děti z MŠ (odjezd od ZŠ v 8:00, návrat tamtéž asi v 16 hodin)

23. 5.- taneční dopoledne Dr. Dancer

18. 5.- preventivní aktivita Veselé zoubky

4. 5.- fotografování žáků

2. 5.- společná snídaně žáků ZŠ

 

Duben 2022

Zápis do základní školy

V úterý 19. 4. od 15 do 17 hodin proběhne v budově ZŠ zápis do 1. ročníku. Týká se dětí, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let. K zápisu musí přijít i děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

S sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Přijaty k základnímu vzdělávání byly děti s registračním číslem 1, 2, 3.

Akce ZŠ v dubnu

29. 4.- soutěž Mladý zahrádkář v DDM Benešov (vybraní žáci 3.- 5. ročníku)

29. 4.- divadelní představení v MŠ- děti MŠ  a žáci ZŠ

28. 4.- ve ŠD od 14 hodin Čarodějnice s opékáním špekáčků

14. 4.- velikonoční prázdniny

12. 4 - od 16:30 hodin jarní besídka s prodejem výrobků žáků. Výtěžek bude zaslán na pomoc Ukrajině. Na konto Českého červeného kříže bylo zasláno 4 000,-Kč.

11. a 12. 4 proběhnou třídní schůzky- konzultace s rodiči (dle rozpisu)

8. 4.- žáci 3.- 5. ročníku navštíví budovu Senátu ČR

BŘEZEN 2022

V úterý 29. 3. proběhne v budově MŠ divadelní představení pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku. Přesunuto na 4. 4.

V úterý 22. 3. navštíví žáci 3.- 5. ročníku divadelní představení Kniha džunglí v pražském divadle GONG. Vstupné je 110,- Kč, cestovné bude uhrazeno z výtěžku prodeje výrobků žáků. Sraz v 7:10 před ZŠ, odjezd hromadnou dopravou, návrat ve 14:45 ke škole. S sebou: respirátor do MHD, svačinu, kapesné a vhodné oblečení do divadla.

Od 14. 3. lze do školy i školky vstupovat bez zakrytých dýchacích cest.

Únor 2022

Jarní prázdniny 28. 2.- 4. 3.

Ve středu 23. 2. proběhl v MŠ i ZŠ (v rámci ŠD) dětský karneval.

Pololetní prázdniny - v pátek 4. 2.

Leden 2022

Pololetí školního roku

V pondělí 31. 1. bude žákům rozdáván 5. vyučovací hodinu Výpis z vysvědčení. Od 1. 2. do 3. 2. probíhá běžná výuka. 

Karanténa v MŠ

18. a 19. 1. je MŠ uzavřena z důvodu karantény dětí a učitelek. Karanténa je prodloužena do 21. 1.

V pondělí 17. 1. mají děti, které byly v MŠ 12. 1., karanténu. Pro děti, které v MŠ 12. 1. nebyly, je školka v provozu.

V pátek 6. 1. 2022 a v pondělí 10. 1. je pro děti, které byly v MŠ 3. 1., vyhlášena karanténa. Od úterý 11. 1. je MŠ v běžném provozu.

 

 

Testování všech žáků základní školy

 

2x týdně (pondělí a čtvrtek) od 3. do 16. 1. 2022

1x týdně (pondělí) od 17. 1.

- pozitivně testovaný žák musí na PCR test

- pokud bude pozitivní některý žák ve čtvrtek, je povinností pro ostatní žáky ve škole nosit roušku a každý následující den být testován
  (dokud nepředloží pozitivní žák negativní PCR test)

Povinnost vstupovat do vnitřních prostor ZŠ i MŠ pouze se zakrytím dýchacích cest je nadále v platnosti.

Prosinec 2021

Od 20. do 31. 12. 2021 bude MŠ a ZŠ uzavřena.

V pondělí 13. prosince bude ráno od 7.15 do 8.00 před budovou ZŠ uspořádána prodejní výstava vánočních výrobků žáků. Ceny jsou dobrovolné. Výtěžek bude věnován na podporu sportovních aktivit žáků školy.

 

V pátek 3. prosince přijde do mateřské školy i do základní školy Mikuláš s čertem. Děti už pro ně mají připravené básničky a písničky.

Listopad 2021

Třídní schůzky v ZŠ

V úterý 30. 11. 2021 od 16 hodin dle rozpisu proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků. Čas Vám bude sdělen třídní učitelkou. 

Rozsvícení vánočního stromu

ZRUŠENO

V sobotu 27. 11. 2021- rozsvícení vánočního stromku na návsi v Břežanech. Při této příležitosti měly vystoupit děti mateřské a základní školy.

Testování žáků ZŠ.

Od 22. 11. 2021 bude vždy v pondělí (nebo první den příchodu žáka do školy) provedeno testování žáků antigenními testy- výtěr z nosu. Pokud bude test pozitiviní, musí si zákonní zástupci žáka odvést domů a kontaktovat dětského lékaře, aby vydal žádanku na PCR test.

Škola v přírodě s výukou plavání

1.- 5. 11. 2021 v Sušici.

Odjezd od ZŠ, sraz účastníků v 7:30 hodin.

Zprávičky z aktuálního dění v Sušici:

pondělí

Děti v pořádku dorazily do Sušice a ubytovaly se.  K obědu měly rajskou omáčku s těstovinami. 

Vyrazily na první hodinu plavání, kde byly podle svých schopností rozřazeny do 2 družstev: neplavci s názvem Krevety a plavci s názvem Tuňáci. Mohly si užít i tobogán a skluzavku.

K večeři bylo rozoto. Večer byla dětem puštěna pohádka, pak šly spát. 

Žáci ZŠ si vůbec nestýskali a některé děti z MŠ jen malou chviličku. Všichni spali klidně celou noc.

úterý

Po snídani (byl perník) děti absolvovaly další hodinu plavání. Pak si daly na hotelu vydatnější svačinu a procvičovaly si se svými učitelkami učivo, především čtení.

Na oběd byla sekaná s bramborovou kaší. Odpoledne proběhla další hodina plavání a sportovní program na hřišti. Dokonce se stihlo i zajít se podívat na sušické náměstí,

odkud poputují první pozdravy od dětí.

Na večeři bylo připraveno kuře s rýží. Večerní program byl zaměřený na výtvarné tvoření. Noc opět proběhla klidně.

středa

Dopoledne opět proběhlo plavání, hodina čtení a úklid pokojů.

K obědu měly děti čočku. Po odpoledním plavání se šlo na vycházku na Andělskou horu, odkud je pěkný výhled na město Sušice. Děti hádaly, kde se co nachází. Také se

dozvěděly zajímavosti o Šumavě.

K večeři se podávala čína s rýží. Jako večerní program se hrály deskové hry a zpívalo se. Prý to bylo velmi hezké.

čtvrtek

Opět hodina plavání a procvičování učiva.

K obědu uchystali vepřový plátek s rýží. Po odpoledním plavání proběhl sportovní program na hřišti, kde si děti vyzkoušely trampolínky, malou lezeckou stěnu a další atrakce. 

Na večeři děti dostaly nudle s mákem. Jako večerní aktivita bude tvořivý večer.

pátek 

Dopoledne proběhne plavání, pak sbalení si věcí a uklid pokoje.

Po obědě se uskuteční poslední hodina plavání s rozdáváním diplomů.

Odjezd domů bude asi v půl čtvrté. Vzhledem k objížce u Sušice zabere cesta přes 3 hodiny. Proto je předpokládaný příjezd k ZŠ Lešany až kolem 19. hodiny.

Říjen 2021

V pátek 29. 10. 2021 bude uzavřena MŠ.

Podzimní prázdniny v ZŠ 27. a 29. 10. 2021.

V pondělí 4. 10. 2021 se konají v ZŠ od 17 hodin třídní schůzky.

Září 2021

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Výtvarný kroužek- vedoucí K. Mrzílková            úterý       13:45- 14:30

Francouzský jazyk- vedoucí P.Hrušková              úterý       14:30- 15:15

Sportovní kroužek- vedoucí K. Petrová                středa      13:45- 14:30

Taneční kroužek- vedoucí V. Konečná                 čtvrtek    14:45- 15:30

Kroužky jsou v rámci školní družiny zdarma, kromě Výtvarného kroužku, kde zaplatíte  50,- Kč za spotřebovaný materiál.

Zahajujeme 1. 10. 2021.

 

 
Ředitelské volno
V pondělí 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno. V úterý 28. 9. následuje státní svátek.

 

 

Škola v přírodě spojená s výukou plavání

Bude uskutečněna od pondělí do pátku 1.-  5. 11. 2021. Cena 3 400,- Kč zahrnuje: ubytování v hotelu Roušarka v Sušici, stravování 5x denně, pitný režim, výuku plavání, sportovní aktivity, dopravu.
Plavání a sprtovní aktivity zajišťuje ZŠ Pro děti, která organizovala i Letní kempy o prázdninách.

Lze požádat zdravotní pojišťovnu o příspěvek na ozdravný pobyt dítěte.

ŠKOLNÍ ROK 2021- 2022

Informace k začátku školního roku:

Žáci 1. ročníku dostanou ve škole všechny pomůcky a sešity zdarma.

Žáci 2.- 5. ročníku  si zajistí pouze výtvarné potřeby, pracovní sešity a sešity dostanou zdarma. 

Všichni žáci si přinesou sportovní oblečení a obuv na tělesnou výchovu (většinou bude probíhat venku)- oboje v prodyšném sáčku, přezůvky do školy a přezůvky v sáčku do jídelny (budou si je tam nechávat).

Středa 1. 9. 2021

  • - od 7:30 bude probíhat testování žáků antigenními samotesty (výtěr z nosu)- žáci 2.- 5. ročníku ve svých třídách, žáci 1. ročníku ve třídě v přízemí (bývalá tělocvična)
  • - od 8: 00 slavnostní přivítání nových prvňáčků ve třídě v přízemí (přesunou se sem i žáci z ostatních tříd)
  • - ukončení úvodního dne kolem 9. hodiny

Čtvrtek 2. 9.

  • - k dispozici školní družina od 7 hodin
  • - třídnický den (žáci potřebují jen penál), vyučování do 11:40- pak odchod na oběd a do školní družiny (do 16:30) či domů

Pátek 3. 9.

  • - společný den- výlet do Konopiště: sraz v 7:40 před ZŠ, návrat kolem 15. hodiny autobusem k ZŠ, s sebou: svačinu, pití, kapesné + vybíráme 50,- Kč na autobus (lze přinést   i dříve), odhlásit oběd (vstupné bude hrazeno z příspěvku obce)

Pondělí 6. 9.

  • - ráno testování žáků
  • - výuka dle rozvrhu- všichni žáci se učí do 12:40

Čtvrtek 9. 9.

  • - ráno testování žáků