O školce

Zobrazeno: 7888

ŠKOLNÍ ROK 2022- 23

 

7. 11. v 10:30  představení divadla Šapito pro děti- hrazeno z projektu JAK Šablony I

9. a 16. 11. 2022 bude celodenně přerušena dodávka elektřiny, proto bude v tyto dny MŠ uzavřena (nebude fungovat teplo, světlo, nepůjde voda a nelze vařit).

27. 10. 2022 MŠ z provozních důvodů uzavřena.

Začíná ve čtvrtek 1. září v 6:30 hodin.

Vezměte s sebou: bačkorky, náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku, pyžamo.

 

Červenec
MŠ je v provozu do 15. 7. 2022. Přes léto proběhne rekonstrukce vody a odpadů. Znovu bude otevřena 1. 9. 2022.

Červen
1. 6. soutěže  na školní zahradě- Den dětí

7. 6. besídka spojená s třídní schůzkou- od 16:30 hodin

15. 6. výlet do Krtkova světa v Praze

22. 6.- třídní schůzka pro rodiče nových dětí- od 16:00 hodin 

28. 6. rozloučení s předškoláky s kouzelnicí Adonis- od 9:00 hodin

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022- 23

Ve dnech 2.- 6. 5. 2022 se přijímají přihlášky dětí k docházce do mateřské školy- lze přijmout 12 dětí:

Kritéria přijetí:

- dítě zahajuje povinné předškolní vzdělávání (případně má odklad povinné školní docházky)

- má trvalé bydliště ve školském obvodu

- před 1. 9. 2022 dosáhne věku 3 let 

Jak dítě přihlásit:

- vyplnit a podepsat přihlášku + přiložit kopii rodného listu dítěte + kopii očkovacího průkazu + čestné prohlášení o očkování dítěte

- doručit vše na adresu Základní škola a mateřská škola Lešany, Lešany 42, 257 44 Netvořice (poštou, vložit do schránky školy či osobně)

- nebo poslat do datové schránky školy na ID adresu: twutmewt, či e- mailem s elektronickým podpisem na adresu: reditel@zsmslesany.cz

Pokud chcete přijít k zápisu i s dítětem, přijďte ve středu 4. 5. 2022 v době 15:00- 16:30 hodin.

Přijaté děti do MŠ od 1. 9. 2022 pod registračním číslem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 (rodiče budou kontaktováni).

 

Aktuální informace

30. 5. mobilní planetárium, fotografování portrétů dětí

26. 5. výlet starších dětí do ZOO Praha (spolu se žáky ZŠ) 

10. a 25. 5. testování řečových dovedností dětí

4. 5. fotografování dětí na zahradě ZŠ

V pátek 29. 4. se ve školce uskuteční divadelní představení pro děti a žáky ZŠ

V úterý 26. 4. po obědě se koná Škola na nečisto- předškoláci navštíví základní školu, kde se seznámí se školním prostředím a splní drobné školní úkoly

V úterý 29. 3. proběhne v budově MŠ divadelní představení pro děti. Přesunuto na 4. 4.

Od 14. 3. není nutné používat při vstupu do MŠ respirátor.

18. a 19. 1. je MŠ uzavřena z důvodu karantény dětí a učitelek. Karanténa je prodloužena do 21. 1.

V pondělí 17. 1. mají děti, které byly v MŠ 12. 1., karanténu. Pro děti, které v MŠ 12. 1. nebyly, je školka v provozu. 

V pátek 7. 1. 2022 a v pondělí 10. 1. je pro děti vyhlášena v MŠ karanténa. Od úterý 11. 1. je MŠ v běžném provozu.

Nadále je v platnosti povinnost vstupovat do vnitřních prostor MŠ se zakrytím dýchacích cest.

Od 20. 12. do 31. 12. 2021 bude MŠ uzavřena (proběhne oprava elektroinstalace).

V pátek 29. 10. 2021 bude uzavřena MŠ.

1.- 5. 11. 2021 proběhne pro přihlášené děti školka v přírodě s výukou plavání- odjezd v pondělí 1. 11. od ZŠ, sraz účastníků v 7:30 hodin.

Organizace MŠ

Školka je rozdělena na 2 třídy (děti nejsou rozděleny podle věku):
 
Berušky, tel. 731 174 062, berusky@zsmslesany.cz
                vedoucí učitelka Lucie Ulrichová, učitelka Petra Fadlerová
 
Sluníčka, tel 731 173 092. slunicka@zsmslesany.cz
                učitelky Štěpánka Bublíková a Radka Ivanov
 
Povinné předškolní vzdělávání (od 1. 9. pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let)
          - pondělí- pátek od 8:00 hodin (neplatí v době školních prázdnin), rodiče jsou povinni omluvit neúčast dítěte na vzdělávání

Zájmové kroužky
Slavíček (hudebně rytmické činnosti)- v úterý 14:30- 15:15 hodin
Angličtina- ve čtvrtek 14:30- 15:15 hodin
- začínají od 1. 10. 2021

Provoz MŠ
6:30- 16:30 hodin
vyzvedávání dětí - po obědě: 12:15- 12:30 hodin
                                  - po odpočinku od 14:30 hodin
omlouvání dětí: předem nebo ráno do 8:00 hodin- osobně, telefonicky či e- mailem
 
Školkovné  
400,- Kč měsíčně, předškoláci zdarma
200,- Kč při částečném provozu v měsíci (např. v letních měsících)
 
Stravné
45,- Kč: přesnídávka 10,-, oběd (včetně nápoje) 25,-, svačina 10,- (pro děti ve věku do 6 let)
50,- Kč: přesnídávka 10,-, oběd (včetně nápoje) 30,-, svačina 10,- (pro děti ve věku 7 let)
 
školkovné a stravné je strháváno společně formou inkasa (rodiče si musí zřídit souhlas k inkasu a mít dostatečnou hotovost na účtu k 15. dni v měsíci)
rodiče si sami odhlašují stravu na www.jidelna.cz (dostanou přihlašovací údaje)